logo_debra

Een van de goede doelen die Lions Club Brussel Munt steunt sinds 2000 is DEBRA-Belgium of de Dystrophic Epidermolysis Bullosa Association in België.

Getroffen door de ernst van deze nicheziekte (een ongeneeslijke huidaandoening als gevolg van een genetisch defect) schenkt onze club middelen aan deze vereniging om hun Debra Care Day te organiseren en opleidingen te bieden aan verpleegkundigen. Bij het begin van het project werden hiervoor werden Engelse verpleegkundigen overgevolgen om tijdens studiedagen voor verpleegkundigen van verschillende Academische Ziekenhuizen, een opleiding te verzorgen.

De link met de club bestaat uit het modereren door een lid van de club van de jaarlijkse Debradag , die elk jaar eind september wordt gehouden. Debra stuurt ook trouw zijn nieuwsbrief die op de verdadering aan elk lid wordt uitgedeeld.

Lions Club Brussel Munt betaalt nu mee voor twee verpleegkundigen in het AZ Gasthuisberg die speciaal getraind zijn in de opvang en behandeling van EB-patiënten.

Een van de leden van Brussel Munt is lid van de Raad van Bestuur.


Vzw Lhiving biedt begeleiding aan kansarme mensen met ernstige chronische ziektes, hun gezin en/of direkte omgeving.

Naar gelang van de behoeften van de cliënt wordt er gewerkt op verschillende terreinen: wonen, psychisch en fysiek welzijn, administratie, verblijfsstatuut, opvoeding en schoolgaan van kinderen, toeleiding naar opleiding en tewerkstelling … De begeleiding is erop gericht opnieuw aansluiting te vinden bij het eigen leven, de dichte en verdere omgeving.

Vzw Lhiving is in 1996 onder de naam Zorgwonen ontstaan uit vzw Adzon.

Het project ging van start als semi-residentiële woonvorm voor hiv-patiënten, sommigen onder hen waren terminaal ziek. Geleidelijk ontstond ook een ambulante werking en kregen cliënten door de verbeterde behandelingsmogelijkheden nieuwe levensperspectieven. Deze positieve boodschap wil vzw Lhiving ook overbrengen: leven met hiv kan en is de moeite waard!

Kodiel

Thuislozenboerderij Kodiel is een plaats waar de meest kwetsbare thuislozen, die niet meer in aanmerking komen voor werk of vorming, graag naar toe komen. Mannen, vrouwen en ouders met kinderen zijn er welkom. Er wordt geen enkele selectie gemaakt op basis van herkomst, overtuiging, motivatie of onderliggende problematiek. Kodiel biedt een ruime waaier van activiteiten aan waarbij het accent op het omgaan met dieren ligt.