Het Internationale Lions Charter werd immers aan onze Club overhandigd op 22 maart 1997.

Daaraan was precies een jaar voorbereiding vooraf gegaan, waarbij allerlei zaken dienden geregeld te worden : keuze van peterclubs, naam, logo, statuten en huishoudelijk reglement, ledenwerving, voorbereiding en organisatie van de officiële en protocollaire plechtigheden, programma van informatie en vorming, regeling van de bijdragen, inrichten van diverse commissies enz.

Hieronder de belangrijkste data bij de totstandkoming van de Club :

 • Eerste bijeenkomst ten huize Hans Berquin : 25 maart 1996
 • Oprichtingsvergadering : 2 juli 1996
 • Kentekenoverhandiging : 21 oktober 1996
 • Charter : 22 maart 1997
 • Oprichting VZW Lions Club Brussel Munt Sociale Werken : 15 december 1997

De peterclubs bij onze oprichting (waarvoor dank) waren:

 • Lions Club Brussel Hoofdstad
 • Lions Club Brussel Erasmus
 • Lions Club Genval Six Vallées.

Onze drie peetvaders die ons voor alles met raad en daad bijgestaan hebben (waarvoor hulde), waren :

 • Willy De Vriendt
 • Rik Van Mingeroet
 • Hans Berquin.