AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Het feit dat een gebruiker zijn bestelling op de site www.lcbm.be bevestigt is de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden in hun geheel.

BESTELLING

LCBM gaat ermee akkoord bestellingen te accepteren die via het internet zijn geplaatst onder de voorwaarden van deze verkoopvoorwaarden en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In het geval van niet op voorraad zullen wij u de doorlooptijden meedelen die nodig zijn om het gewenste product te verkrijgen of zullen wij een vervangend product aanbieden. Alle bestellingen worden pas verwerkt na ontvangst van de betaling. LCBM behoudt zich het recht voor om alle niet-conforme of dubieuze bestellingen, evenals die van een klant waarmee een geschil bestaat, te annuleren.

PRIJZEN EN WIJNJAAR

De aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief alle belastingen. Getoonde prijzen zijn netto en exclusief verzendkosten. LCBM behoudt zich het recht voor om prijzen en verzendkosten op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van tarieven die van kracht waren op het moment van registratie van bestellingen en afhankelijk van beschikbaarheid. Sommige referenties zijn onderworpen aan een minimum of een maximum aan bestellingen. Deze specifieke voorwaarde staat duidelijk vermeld op de site voor elk van de betreffende referenties. Catalogi, prijs- en specificatielijsten, advertenties en andere documenten zijn slechts indicatief. Ze kunnen niet tot gevolg hebben dat de verkoper aansprakelijk is voor enige verplichting of garantie. De wijnjaren van onze wijnen zijn onderhevig aan verandering in geval van uitputting.

LEVERING

De producten worden geleverd in kartonnen dozen. Leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Vertragingen leiden nooit tot annulering van de verkoop of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Elk geval van overmacht, inclusief stakingen, uitsluitingen en toevallige gebeurtenissen in het algemeen, geeft ons het recht om de overeenkomst te beëindigen en ons te vrijwaren van alle aansprakelijkheid voor te late levering of niet-nakoming.

BETALING

De goederen gekocht bij LCBM zijn volledig betaalbaar op het moment van de bestelling. Alle goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van hun prijs. Vóór deze betaling kan deze op geen enkele manier door de koper worden verwijderd.

HERROEPINGSRECHT

U kunt uw wettelijk herroepingsrecht uitoefenen. De wijn moet altijd (indien redelijkerwijs mogelijk) in de originele verpakking worden teruggestuurd. Geopende flessen worden niet geretourneerd.

Wat is het herroepingsrecht?

U hebt het recht de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk, per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw wens de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor ons voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar u bent hiertoe niet verplicht. Om te voldoen aan de herroepingstermijn volstaat het om de kennisgeving van de uitoefening van uw herroepingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van terugtrekking

Als u de overeenkomst herroept, krijgt u alle betalingen die u tot dan toe hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terugbetaald. Wij betalen u terug via dezelfde betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere betalingsmethode. In ieder geval zullen wij u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet onmiddellijk, en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, de betrokken goederen aan ons terugsturen of opsturen. Aan deze verplichting wordt voldaan als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent verantwoordelijk voor de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen verantwoordelijk voor het waardeverlies van de goederen door gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard van de goederen, hun kenmerken en hun goede werking vast te stellen.

BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

In overeenstemming met de geldende wetgeving in België, is de verkoop van alcohol aan minderjarigen van achttien (18) jaar verboden. De koper gaat ermee akkoord 18 jaar te zijn door een bestelling te plaatsen op de site www.LCBM.be

GESCHILLEN

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel en, indien nodig, de vrederechter van het kanton Brussel bevoegd. We behouden ons echter het recht voor om het geschil voor te leggen aan de rechtbank van de woonplaats of het hoofdkantoor van onze klanten.

BESTANDSBESCHERMING

Alle gegevens op de site (tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen) zijn auteursrechtelijk beschermd. Foto’s en illustraties op de site zijn niet-contractueel.

Neem contact met ons op via info@lcbm.be voor vragen met betrekking tot terugbetalingen en retourzendingen.