(Gelieve dit formulier alleen af te drukken, in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

– Ter attentie van :

Lions Club Brussel Munt Sociale Werken vzw
Bd Saint-Michel 119
1040 Brussel

– Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop van de volgende goederen (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*) :

……………………………………………………………………………………………

– Naam van de consument(en) :

……………………………………………………………………………………………….

– Adres van de consument(en) :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

– Handtekening van de consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum: ……………………………………………

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.